Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kylän asukkaiden laatima kirjallinen dokumentti siitä, miten tahdomme itse omaa kyläämme kehittää ja mitä odotamme yhteiskunnan tekevän. Tausta-apuna suunnitelman laadinnassa ovat olleet Nurmijärven kunta, maaseudun kehittämisyhdistys Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry sekä Uudenmaan maakunnallinen kylien yhteenliittymä Länsi-Uudenmaan kylät ry.

Suunnitelman on laatinut vapaaehtoiselta pohjalta koottu työryhmä, joka kokoontui 13 kertaa. Työryhmä laati kyläläisille kyselyn, johon saatiin 141 vastausta ja järjesti 22.5.2013 kyläillan, jossa kyselyn tuloksia käsiteltiin.

Lepsämän kyläsuunnitelma julkaistiin kylien yhteisessä julkistamistilaisuudessa 31.10.2013 ja se on luettavissa myös allaolevasta pdf-linkistä.

 

 

Kuva Kimmo Mäkiranta